Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
Promocje
Opona zimowa 205/55 R16 91H Bridgestone Blizzak LM-001
Opona zimowa 205/55 R16 91H Bridgestone Blizzak LM-001
462,00 zł 299,00 zł
szt.
Zegarek damski 000050801C 041
Zegarek damski 000050801C 041
246,90 zł 180,00 zł
szt.
Zegarek męski 000050830F 041
Zegarek męski 000050830F 041
451,42 zł 350,00 zł
szt.
Brelok do kluczy 000087402A
Brelok do kluczy 000087402A
26,00 zł 23,99 zł
szt.
Wkład filtra przeciwpyłkowego 2E0819638
Wkład filtra przeciwpyłkowego 2E0819638
76,69 zł 40,25 zł
szt.
Filtr paliwa 2H0127401
Filtr paliwa 2H0127401
126,65 zł 85,80 zł
szt.
ŻARÓWKA Rurka C5W 12V5W ORYGINALNA VW N0177252
ŻARÓWKA Rurka C5W 12V5W ORYGINALNA VW N0177252
7,80 zł 5,85 zł
szt.
Posiadamy certyfikat
Wersje językowe
Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Konsorcjum “AREFIEW”

§ 1
Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
1. Konsorcjum „Arefiew” – konsorcjum utworzone na podstawie umowy z dnia 1.12.2012 między innymi przez:
a. Uczestnik: Andrzej Arefiew prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TOP AUTO Andrzej Arefiew z siedzibą w Krupnikach, Krupniki 25, 15-641 Białystok, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 5420116781, REGON: 050068602,
b. Uczestnik: Nord Auto Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, al. Jana Pawła II 89, 15-703 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000137627, NIP: 542259665O, REGON: 050840600
c. Uczestnik: Przy Alejach Sp. z o.o. z siedzibą w Krupnikach, Krupniki 25, 15-641 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000313424, NIP: 9661974117, REGON: 200238474,
d. Uczestnik: Auto Salomea Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 217, 02-222 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000528359, NIP: 147465080;
2. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu z dnia 25 grudnia 2014 r.;
3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego prowadzonego przez uczestników Konsorcjum „Arefiew”, w tym w szczególności dokonująca zakupów;
4. Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez uczestników Konsorcjum „Arefiew” w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
5. Sprzedawca - uczestnik Konsorcjum „Arefiew”, którym w przypadku zamówienia Produktów marki:
a. Opel, Isuzu, Chevrolet Skoda Volkswagen jest Andrzej Arefiew Andrzej Arefiew prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TOP AUTO Andrzej Arefiew z siedzibą w Krupnikach, Krupniki 25, 15-641 Białystok, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 5420116781, REGON: 050068602, z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym nr tel. 694 308 042lub adresem e-mail info@sklep.arefiew.pl
b. Volvo Hyundai jest Nord Auto Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, al. Jana Pawła II 89, 15-703 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000137627, NIP: 542259665O, REGON: 050840600, z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym nr tel. 694 308 042 lub adresem e-mail info@sklep.arefiew.pl
c. Peugeot jest Przy Alejach Sp. z o.o. z siedzibą w Krupnikach, Krupniki 25, 15-641 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000313424, NIP: 9661974117, REGON: 200238474, z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym nr tel. 694 308 042 lub adresem e-mail info@sklep.arefiew.pl
6. Umowa – umowa sprzedaży zwierana między Sprzedawcą (uczestnikiem Konsorcjum „Arefiew”) a Klientem w trybie przewidzianym w niniejszym Regulaminie;
7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez uczestników Konsorcjum „Arefiew” na stronie internetowej pod adresem: arefiew.pl
8. Produkty – towary, które Klient może nabyć od uczestnika Konsorcjum „Arefiew” za pośrednictwem Sklepu;
9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia – dokument przesłany pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzający przyjęcie zamówienia złożonego przez Klienta, określający istotne postanowienia umowy, w tym w szczególności strony umowy, jej przedmiot oraz cenę zamówionych produktów, a także informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
§ 2
Regulamin

1. Niniejszy Regulamin, wydany został na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), dalej „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” i określa zasady sprzedaży produktów przez uczestników Konsorcjum „Arefiew” za pośrednictwem Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: arefiew.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
3. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem składania zamówienia.
4. Klient przyjmuje do wiadomości, iż przy korzystaniu z usług Sklepu zakazane jest przesyłanie treści o charakterze bezprawnym.
§ 3
Umowa

1. Umowa zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą – danym uczestnikiem Konsorcjum „Arefiew”.
2. Sklep prowadzi sprzedaż produktów wyłącznie na terenie Polski, co oznacza, iż składane przez Klienta Zamówienia będą realizowane wyłącznie na adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zakupu przez Klienta
§ 4
Oferta Sklepu

1. Sklep służy do składania zamówień na wybrane Produkty za pośrednictwem sieci Internet, a sprzedawanych również w siedzibach uczestników Konsorcjum „Arefiew”.
2. Zamieszczone na stronach Sklepu informacje nie stanowią oferty w rozumieniu postanowień kodeksu cywilnego a są jedynie zaproszeniem do składania ofert.
3. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkty bez wad.
§ 5
Zamówienie

1. Zakupy w Sklepie internetowym mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej arefiew.pl oraz określenie formy płatności, sposobu dostawy i potwierdzenie zakupu.
2. Klient po dokonaniu wyboru określonego Produktu lub Produktów i umieszczeniu go w wirtualnym koszyku zamówień, celem złożenia zamówienia na zakup wybranych Produktów powinien dokonać rejestracji do systemu sklepowego poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej arefiew.pl.
3. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
§ 6
Rozpatrzenie złożonego zamówienia

1. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:
a. sprawdzeniu kompletności i poprawności podanych przez Klienta danych,
b. kontakcie z Klientem celem potwierdzenia danych podanych w zamówieniu oraz ilości, rodzaju i ceny zamówionych produktów.
2. Jeśli dane podane przez Klienta zostaną uznane za prawidłowe, jego zamówienie zostanie zaakceptowane, o czym zostanie powiadomiony przesłanym pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, o którym mowa w §1 ust. 8 i § 7 ust. 1.
§ 7
Przyjęcie zamówienia

1. Przyjęcie przez Sklep złożonego Zamówienia jest potwierdzane pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia określać będzie w szczególności numer zamówienia, wyszczególnienie zamówionych produktów z podaniem ich ceny i ilości, wybrany sposób zapłaty a także sposób dostawy, ze wskazaniem adresu, na który winna ona nastąpić. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie również zawierać informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

§ 8
Ceny

Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
§ 9
Formy płatności

Klient może uiścić cenę za zamówione produkty w następujący sposób:
1. Gotówką do rąk uprawnionego pracownika lub kartą płatniczą w przypadku osobistego odbioru zamówionych Produktów w siedzibie uczestników Konsorcjum „Arefiew”, zaś w przypadku doręczenia zamówionych Produktów w sposób określony w § 11 ust. 2 – do rąk uprawnionego przedstawiciela przewoźnika.
2. Przelewem na następujący rachunek bankowy o nr 96 1500 1344 1213 4009 7922 0000
Odbiór zamówienia

1. Klient może odebrać zamówione Produkty osobiście w siedzibie uczestników Konsorcjum „Arefiew”. O możliwości odebrania zamówionego Produktu Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru Produktu.
2. Klient, który nie odbiera zamówionych produktów osobiście, może skorzystać z następującej formy dostawy zamówionych Produktów, na wskazany przez siebie adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
a. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
3. Wybrany przez Klienta sposób dostawy zamówionych Produktów powinien zostać wskazany w treści Zamówienia.
4. O przekazaniu zamówionych Produktów do wysyłki Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej, powiadomienie to określać będzie też formę wysyłki oraz numer zamówienia.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 czas dostawy zamówionych Produktów wynosi 14 dni od daty zawarcia umowy.
§ 11
Kontakt

W celu ułatwienia i usprawnienia procesu składania i realizacji zamówień za pośrednictwem Sklepu, między Klientem a Sprzedawcą prowadzona będzie korespondencja za pośrednictwem poczty elektronicznej. Korespondencja do Sklepu winna być kierowana na adres info@sklep.arefiew.pl. W jej ramach Klient będzie otrzymywał na podany przy logowaniu (rejestracji) adres e-mail między innymi wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów oraz statusu zamówienia. Za wyjątkiem informacji dotyczącej anulowania zamówienia na życzenie klienta lub z powodu braku Produktu, wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych Produktów, kwotę i wybrany sposób płatności, oraz sposób dostawy, a także dane odbiorcy.
§ 12
Potwierdzenie przelewu

1. Klient, który wybrał płatność przy użyciu przelewu, w przypadku braku potwierdzenia dokonania przelewu zostanie poinformowany, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o konieczności ponowienia próby dokonania płatności.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Klient zostanie poinformowany o wstrzymaniu realizacji zamówienia do czasu skutecznego dokonania płatności.
§ 13
Częściowa kompletacja zamówienia

1. W przypadku gdyby okazało się, iż uczestnicy Konsorcjum „Arefiew” nie są w stanie dostarczyć wszystkich zamówionych przez Klienta Produktów, Klient zostanie poinformowany, o tym które z zamówionych przezeń produktów są osiągalne i mogą być wysłane.
2. W sytuacji o której mowa w ust. 1 Klient decyduje czy chce anulować całe zamówienie, czy zrealizować je w kształcie w jakim jest to w danym momencie możliwe.
3. W zależności od decyzji podjętej przez Klienta zostanie mu wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie całkowitego anulowania zamówienia, albo potwierdzenie jego realizacji w części w jakiej jest to możliwe w danym momencie.
§ 14
Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem, ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni licząc od objęcia zamówionych Produktów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Wzór formularza odstąpienia od umowy wraz z wzorem pouczenia o odstąpieniu od umowy zostanie przesłany Klientowi wraz z Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
2. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@sklep.arefiew.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Zmawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje gdy zamówiony Produkt został nierozłącznie połączony z inną rzeczą.
§ 15
Wady produktów – postępowanie reklamacyjne

1. Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
2. Jeżeli po otrzymaniu zamówionego Produktu Klient stwierdzi, iż jest on dotknięty wadami, Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@sklep.arefiew.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
2. Do wniosku reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupu. Wniosek reklamacyjny powinien określać:
a. opis wady Produktu
b. dzień stwierdzenia wady
c. żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową (żądanie wymiany Produktu na nowy bądź usunięcia wady) lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy
d. dane kontaktowe Klienta.
3. Wraz z wnioskiem reklamacyjnym, Klient jest obowiązany dostarczyć wadliwy Produkt do siedziby Sprzedawcy, w której Produkt został mu wydany. Koszt dostarczenia wadliwego Produktu pokryje Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym on się znajduje.
3. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.
§16
Gwarancja

1. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
2. Produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. Uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem l.zajac@nordauto.com.pl lub telefonicznie pod nr 694 308 042
3. W przypadku Produktu, na który producent udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
a. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.
b. korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi - w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 15 regulaminu.
§ 16
Przetwarzanie danych osobowych

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez uczestników Konsorcjum „Arefiew” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zmianami).
2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury, prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
3. Dane osobowe Klienta nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.
4. Dostęp do danych osobowych Klientów posiada jedynie administrator Sklepu. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz wniesienie żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.
§ 17
Wymogi techniczne

W celu prawidłowego korzystania z usług Sklepu wymagana jest prawidłowo skonfigurowana przeglądarka internetowa MS Internet Explorer w wersji nie niższej niż 6 lub inna równorzędna wraz z zainstalowanym dodatkiem Adobe Flash Player.
§ 18
Wyłączenie odpowiedzialności

Uczestnicy Konsorcjum „Arefiew” nie ponoszą odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych.
§ 19
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Umów.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.
3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl